Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om medicinsk åldersbedömning

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att Utred­ningen om medicinsk ålders­bedömning får förlängd tid för del­redo­vis­ningen av sitt uppdrag.

Delredo­vis­ningen ska lämnas den 29 oktober 2021 istället för den 11 juni 2021.

Dir. 2021:27 Tilläggsdirektiv till Utredningen om medicinsk åldersbedömning (Ju 2020:14)

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00