Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Tillåtet med marknadsföringsåtgärder för företagare med a-kassa

Publicerad

Regeringen har beslutat om en tillfällig möjlighet för företagare att med bibehållen arbetslöshetsersättning vidta marknadsföringsåtgärder, om åtgärderna endast syftar till att företagaren senare ska kunna återuppta sin verksamhet. Syftet med förändringen är att företagare ska kunna återuppta verksamheten snabbare efter pandemin.

Många egenföretagare har drabbats hårt under coronapandemin. Kultur- och mediesektorn är exempel på branscher där många är verksamma som frilansare med eget företag som anlitas av olika uppdragsgivare.

Regeringen har under coronapandemin vidtagit flera åtgärder för att stötta egenföretagare, bland annat genom tillfälliga lättnader inom regelverket för arbetslöshetsförsäkringen för att möjliggöra snabbare uppstart när krisen vänder.

I lagen om arbetslöshetsförsäkring finns särskilda regler för företagares arbetslöshet. Enligt huvudregeln måste en företagare upphöra med sin näringsverksamhet helt eller lägga företaget vilande för att kunna få arbetslöshetsersättning.

Regeringen har nu beslutat om en tillfällig förordningsändring som innebär att en företagare med bibehållen arbetslöshetsersättning kan vidta marknadsföringsåtgärder genom exempelvis kund- eller leverantörskontakter eller uppdateringar av webbplatser eller sociala medier. Detta får göras om åtgärderna endast syftar till att senare kunna återuppta verksamheten.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juni 2021. Bestämmelsen kommer att upphöra att gälla den 31 december 2021.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00