Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Tullverket får utvidgade möjligheter att kontrollera kontanta medel vid gränsen

Publicerad

Tullverket ska få utökade möjligheter att hålla kvar kontanta medel som förs in i eller ut ur EU. Syftet är att stärka arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Förslaget har lämnats över till Lagrådet för granskning.

Tullverket kan i dag endast hålla kvar kontanta medel en kortare tid för att genomföra en kontroll av anmälningsplikten. De nya reglerna som föreslås innebär att Tullverket får möjlighet att hålla kvar kontanta medel som förs in i eller ut ur EU i upp till 30 eller i vissa fall 90 dagar. Därmed får Tullverket och andra brottsbekämpande myndigheter mer tid på sig att utreda om det finns behov av ytterligare åtgärder, som till exempel inleda en undersökning eller beslagta de kontanta medlen om man misstänker brott.

- Steg för steg täpper vi till möjligheterna för kriminella att tvätta pengar och försvårar för finansiering av terrorism. Regelverket för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige är i dag omfattande för elektroniska överföringar. Med det här förslaget vill vi även öka kontrollen av kontanter som rent fysiskt förs över gränserna, säger finansminister Magdalena Andersson.

I förslaget ingår också en ny möjlighet för Tullverket att begära in redovisning för så kallade oledsagade kontanta medel, det vill säga kontanta medel som passerar gränsen, exempelvis sedelbuntar i ett paket med posten eller i en container. Sådana kontanter har tidigare inte kunnat kontrolleras.

Bakgrunden till förslaget är en ny förordning i EU inom ramen för arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Förslaget föreslås träda i kraft 1 augusti 2021.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.