Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Tullverkets befogenheter ses över i ny utredning

Publicerad

Regeringen beslutar i dag att ge en särskild utredare i uppdrag att se över de regler som styr Tullverkets befogenheter att genomföra kontroller och arbeta brottsbekämpande. Syftet är att modernisera och göra lagstiftningen mer enhetlig så att Tullverket får bättre förutsättningar att utföra sitt uppdrag.

Utredaren ska bland annat föreslå en ny sammanhållen författningsreglering för Tullverkets befogenheter gällande myndighetens kontrollverksamhet och den brottsbekämpande verksamheten. Syftet är att göra lagstiftningen mer enhetlig.

- Narkotika, sprängmedel och vapen är centrala verktyg för den organiserade brottsligheten. De ska stoppas vid gränsen. Därför har vi byggt ut Tullverket och nu tar vi ett helhetsgrepp om Tullverkets befogenheter, säger finansminister Magdalena Andersson.

Utredaren kommer även redogöra för och analysera Tullverkets befintliga befogenheter samt överväga om myndigheten behöver ges ytterligare befogenheter och i så fall föreslå det. Det kan exempelvis handla om att möjliggöra för Tullverket att biträda Polismyndigheten i dess brottsbekämpande verksamhet i större utsträckning än i dag.

- Den organiserade brottsligheten utmanar vårt samhälle och utnyttjar samhällets svagheter. Men steg för steg tar nu samhället tillbaka initiativet. Ansvarsutkrävandet har ökat med allt fler rättegångar mot kriminella runt om i Sverige. För att skapa trygghet behöver kampen fortsätta med oförminskad styrka, säger Magdalena Andersson.

Utredare blir fd överåklagare Gunnel Lindberg. Uppdraget ska redovisas den 16 maj 2022.

Om Tullverkets uppdrag

Tullverket har bland annat till uppgift att fastställa och ta ut tullar, skatter och avgifter så att en riktig uppbörd kan säkerställas. Tullverket ska också övervaka och kontrollera in- och utförsel av samt förebygga och motverka brottslighet i samband med detta. Myndigheten deltar även i det myndighetsgemensamma arbetet mot den grova och organiserade brottsligheten. Tullverket bedriver också viss utrednings- och åklagarverksamhet samt viss verksamhet i fråga om rattfylleribrott.

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.