Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Uppdrag att utvärdera förhandlingsuppdrag som metod för att lösa stora samhällsutmaningar

Publicerad

Regeringen har under åren beslutat om ett antal förhandlingsuppdrag i syfte att samordna och optimera statlig transportinfrastrukturplanering med lokal och regional samhällsplanering. Det har bland annat handlat om Stockholmsförhandlingen, Sverigeförhandlingen och Större samlade exploateringar. Statskontoret får nu i uppdrag att utvärdera förhandlingsuppdrag som metod när det gäller att lösa stora samhällsutmaningar.

- Sverige står inför stora samhällsutmaningar som kräver en utvecklad samverkan mellan  lokal och regional samhällsplanering och nationell transportinfrastrukturplanering. Jag har själv varit på den lokala nivån i förhandling med staten och ser potential att både växla upp förhandlingsverktyget och lära oss mer av hur andra länder arbetat med detta, säger Märta Stenevi.

I uppdraget ingår att kartlägga hur förhandlingarna inom utredningarna Stockholmsförhandlingen, Sverigeförhandlingen (storstadsavtalen) och Större samlade exploateringar har bedrivits. Med ett särskilt fokus på Finland ska också en internationell översikt göras av hur andra länder arbetar med stärkt samordning av lokal samt regional samhällsplanering och statlig transportinfrastrukturplanering.

Statskontoret ska redovisa uppdraget senast den 6 augusti 2022.

Presskontakt

Henrik Jalalian
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0348338
e-post till Henrik Jalalian
Mattias Schriever-Abeln
Departementssekreterare/Avdelningen för samhällsplanering och bostäder
Telefon 08-405 85 05
e-post till Mattias Schriever-Abeln, via registrator