Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Uppdrag för att främja öppen vetenskap

Publicerad

Lärosäten och forskningsfinansiärer har ett gemensamt ansvar för att den nationella riktningen för öppen tillgång till forskningsdata och vetenskapliga publikationer efterföljs och uppnås. Nu får Vetenskapsrådet och Kungl. biblioteket förtydligade samordningsuppdrag för öppen vetenskap. Även universitet och högskolor får ett uppdrag gällande öppen vetenskap.

I forsknings- och innovationspropositionen ”Forskning, frihet, framtid - kunskap och innovation för Sverige” lyfter regeringen vikten av att lärosäten och forskningsfinansiärer fortsatt har ett gemensamt ansvar för att den nationella inriktningen för öppen tillgång till forskningsdata och vetenskapliga publikationer följs och uppnås. Öppen vetenskap ökar tillgängligheten till både publikationer och data och blir ett sätt att höja effektiviteten och underlätta för kunskapsöverföring, vilket påskyndar framstegen inom forskning och innovation. 

Vetenskapsrådet och Kungl. biblioteket får nu förtydligade uppdrag att främja och samordna arbetet med att införa öppen tillgång till forskningsdata respektive vetenskapliga publikationer. I uppdragen ingår att lämna en samlad kartläggning, analys och bedömning av det nationella arbetet med öppen tillgång till forskningsdata och vetenskapliga publikationer. Ett nytt uppdrag för att utveckla arbetet med öppen vetenskap ges också till universitet och högskolor. 

– Uppdragen vi ger har som syfte att påskynda omställningen till ett öppet vetenskapssystem genom samarbete. Universitet, högskolor och forskningsfinansiärer behöver också ta gemensamt ansvar för att utforma incitament som stödjer öppen vetenskap, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Uppdragen ska delredovisas senast den 4 oktober 2021 och slutredovisas senast den 7 mars 2022.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet