Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utredning föreslår regler som gör det möjligt att lämna uppgifter till internationell forskningsdatabas

Publicerad

Regeringen har i dag mottagit en delrapport från utredningen om Statistik över hushållens tillgångar och skulder. Utredningen föreslår hur registerhållande myndigheter ska kunna lämna ut uppgifter på individnivå om inkomstförhållanden och förmögenheter till det internationella data- och forskningscentret Luxembourg Income Study (LIS) i Luxemburg.

Utredningen framhåller att det är av stor betydelse för samhället i stort att fördelningen av inkomster samt inkomstutvecklingen generellt och inom olika grupper av befolkningen kan studeras och analyseras. Dessutom menar utredningen att LIS är en viktig forskningsdatabas och att Sverige har data som är värdefulla ur ett internationellt perspektiv för att belysa frågeställningar kopplade till inkomstfördelning.

Utredningen bedömer därför att behovet av att kunna lämna ut uppgifter till LIS väger tyngre än behovet av sekretess och integritetsskydd och lämnar ett förslag om ett nytt normgivningsbemyndigande i lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Vidare lämnar utredningen ett förslag på en ny bestämmelse i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och en ny sekretessbrytande bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström
Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin