Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Vägledning inför anpassning av restriktioner

Publicerad

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att vidareutveckla och konkretisera under vilka förutsättningar restriktioner och smittskyddsåtgärder i samhället ska gälla. Vägledningen kommer att utgöra underlag för regeringens arbete med att ta fram en nationell plan för hur och när restriktionerna på den nationella nivån successivt ska kunna anpassas, lättas upp alternativt avvecklas.

Folkhälsomyndigheten ska konkretisera nivåerna för anpassning av smittskyddsåtgärder med syfte att vara vägledande i arbetet med att lätta på restriktioner när smittskyddsläget och belastningen i hälso- och sjukvården tillåter. Grad av smittspridning, antalet personer som behöver sjukhusvård och vaccinationsgrad är aspekter som ska beaktas. Konkreta nivåer skapar transparens och tydliggör för både beslutsfattare, verksamhetsutövare och allmänheten när och på vilket sätt restriktioner successivt kan lättas upp alternativt när restriktioner kan tas bort helt.

– Vi befinner oss fortfarande i ett allvarligt läge med en hög belastning på sjukvården, det är viktigt att var och en fortsätter ta ansvar för att hålla avstånd och följa rekommendationer. I takt med att fler och fler blir vaccinerade kan läget förändras och vi arbetar med förberedelserna för hur en nedtrappning av restriktioner kan ske på ett ansvarsfullt, successivt och smittsäkert sätt, säger socialminister Lena Hallengren.

Folkhälsomyndigheten ska även resonera kring vad en gradvis återgång till ett ”nytt normalläge” i samhället innebär och om behov finns av någon typ av åtgärder även i ett sådant läge, exempelvis någon typ av fortsatta rekommendationer, fortsatt testning, förebyggande arbete mot klusterutbrott eller fortsatt vaccinering. 

Redovisningen från Folkhälsomyndigheten kommer att utgöra ett viktigt underlag för regeringens arbete med att ta fram en nationell plan för hur och när restriktionerna på den nationella nivån successivt ska kunna kan anpassas, lättas upp alternativt avvecklas.

Folkhälsomyndigheten ska redovisa uppdraget senast den 12 maj.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter