Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

17 löften för att elektrifiera regionala godstransporter

Publicerad

Regeringens elektrifieringskommission presenterar tillsammans med bland annat regioner, länsstyrelser och näringsliv 17 elektrifieringslöften med konkreta åtaganden från 252 aktörer. Löftena ska påskynda elektrifieringen av regionala godstransporter med lastbil i hela landet.

- Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. För att nå dit måste utsläppen från transportsektorn minska och då är elektrifieringen helt avgörande. Elektrifieringslöftena innebär att flera aktörer nu går samman för att uppnå konkreta resultat. Det är precis såhär vi måste arbeta för att ställa om transportsektorn, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth, som är ordförande i Elektrifieringskommissionen.

Elektrifieringslöftena är framtagna i samverkan mellan energibolag, transportköpare, fordonstillverkare, drivmedelsbolag, teknikföretag, länsstyrelser, regioner och kommuner. Av löftena är 16 stycken regionala och ett är nationellt. Löftena innebär konkreta åtaganden och innebär exempelvis att transportföretag ställer om till eldrift, att transportköpare upphandlar eldrivna transporter, att logistikparker och drivmedelsstationer bygger laddinfrastruktur, att fordonsindustrin levererar eldrivna lastbilar och att elnätsbolag arbetar med att bygga ut nät för laddinfrastruktur.

Arbetet med elektrifieringslöftena är initierat av Elektrifieringskommissionen som regeringen har inrättat för att påskynda arbetet med elektrifiering av de tunga vägtransporterna och transportsektorn som helhet. Kommissionen består av infrastrukturminister Tomas Eneroth som ordförande samt 16 ledamöter. Ledamöterna är representanter från näringsliv, akademi och offentlig sektor.