Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Amanda Lind deltar i Team Sweden möte

Publicerad

Idag, tisdag 4 maj, deltog kultur- och demokratiminister Amanda Lind i ett digitalt möte med Team Sweden för kulturella och kreativa näringar.

I september 2016 skapades en undergrupp hos Team Sweden för kulturella och kreativa näringar (KKN), för att kunna arbeta mer samordnat och målinriktat för ökad export och internationalisering. Undergruppen samlar idag ett femtiotal aktörer bestående av företrädare för branschorganisationer, yrkeshögskolor och universitet, städer och regioner, myndigheter samt departement.

Kulturdepartementet är värd för mötet, där de kulturella och kreativa näringarnas förutsättningar för export och internationalisering kommer att diskuteras.

- Vi har under det senaste året kunnat se hur pandemins effekter har satt fokus på de kreativa näringarnas betydelse i hela landet, och jag värdesätter verkligen samarbetet och dialogen som Team Sweden KKN ger möjlighet till. Kulturella och kreativa näringar har en enorm betydelse för den regionala och lokala utvecklingen, både sett till kulturens inneboende värde och dess betydelse för innovation, sysselsättning och export såväl som i form av upplevelsen för den enskilde individen. Utöver att kulturföretagare har en högre exportgrad än många andra näringar så är de också centrala för samhällets attraktivitet samtidigt som de växer i både storstad och glesbygd, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

I programmet medverkar bl.a. representanter för Utrikesdepartementet, svenska ambassaden i Pretoria, Näringsdepartementet såväl som Smart Textiles, Creative Industries Council i Storbritannien samt ett antal regioner.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Elina Jansson
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Bakgrund

Team Sweden är ett gemensamt nätverk för allt offentligt arbete för att stödja näringslivets export och internationalisering. Inom ramen för regeringens exportstrategi som lanserades 2015 uttryckte många svenska företag att samordningen av statens stöd vad gäller export- och internationaliseringsfrågor behövde förbättras. Kritiken innefattade bland annat att lika offentliga organisationer och myndigheter erbjöd liknande stöd, men med delvis olika villkor. Genom Team Sweden skapades ett samordnat och effektivt exportstöd som underlättar för företagare som vill etablera sig utomlands.