Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Anna Hallberg träffar gröna exportföretag i Västernorrland

Publicerad

(Ny version) Inom kampanjen Hela Sverige Exporterar genomför utrikeshandelsminister Anna Hallberg idag en digital resa till Västernorrland för att samtala med företag om möjligheter och utmaningar för att öka exporten och handeln med andra länder. Region Västernorrland har haft en starkare exportutveckling de senaste åren än riket som helhet.

Anna Hallberg kommer att genomföra verksamhetsbesök hos två exportföretag som ligger i framkant när det gäller hållbara och innovativa lösningar, Peckas naturodlingar och Absolicon. Därtill deltar Anna Hallberg i ett rundabordssamtal om hur den regionala exportsamverkan kan stärkas. Deltar gör även företrädare från myndigheter, det lokala och regionala näringslivet, branschorganisationer, Region Västernorrland och Almi.

För intervjuförfrågningar kontakta pressekreterare Vidar J Lindgren.

Presskontakt

Vidar J Lindgren
Pressekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg
Telefon (växel) 08-405 10 00