Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

EU-minister Hans Dahlgren besöker Ekobrottsmyndigheten

Publicerad

Idag den 3 maj gör EU-minister Hans Dahlgren ett digitalt besök på Ekobrottsmyndigheten för att lära sig mer om arbetet och hur myndigheten samarbetar med EU och internationella organisationer.

Ekobrottsmyndigheten är aktiv inom det operativa samarbetet på EU-nivå för att bekämpa och förebygga allvarlig och gränsöverskridande internationell brottslighet inom EBM:S område, t.ex.  penningtvätt och bedrägeri.

Tid för intervjuer finns. Kontakta pressekreterare Darina Agha.

Presskontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-5928548
e-post till Darina Agha