Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

EU-ministern frågas ut av studenter vid Södertörns högskola

Publicerad

Vad tycker studenter i Sverige om EU och vilka frågor är viktiga att Sverige driver i EU-arbetet? Fredagen den 28 maj gör EU-minister Hans Dahlgren ett digitalt högskolebesök. Drygt 100 studenter vid Södertörns högskola frågar då ut EU-ministern om arbetet i EU.

Sedan förra året besöker EU-minister Hans Dahlgren skolor och högskolor runt om i landet under parollen EU-resan. Besöken har framförallt skett på gymnasieskolor men nu gör EU-ministern ett digitalt besök vid Södertörns högskola. Hans Dahlgren kommer att svara på frågor och ta del av studenternas syn på vad som är viktigt att Sverige driver i EU.

Frågestunden arrangeras i samarbete med Universitets- och högskolerådet och Europaparlamentets kontor i Sverige och går att följa live fredagen den 28 maj kl. 9.30-10.15 på Youtube.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Darina Agha (se presskontakt).

Om EU-resan

I början av 2020 påbörjade EU-minister Hans Dahlgren EU-resan i syfte att ta del av ungas syn på EU. Besöken – inledningsvis på plats men därefter digitalt – har skett på skolor, högskolor och universitet runt om i Sverige, och är en del av regeringens arbete med att öka kunskapen om och delaktigheten i EU-frågor.

Presskontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren
Telefon (växel) 08-405 10 00