Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Eva Nordmark deltar i seminarium om ett hälsosamt arbetsliv

Publicerad

Alla som arbetar ska ha möjlighet till god hälsa. Som en del i regeringens arbete med arbetsmiljöstrategin för 2021–2025 deltar arbetsmarknadsminister Eva Nordmark under fredagen i ett fördjupningsseminarium på temat hälsosamt arbetsliv.

– Att skapa friska arbetsplatser är en viktig del för att främja hälsa. Om arbetsmiljön inte bara är bra utan även hälsofrämjande och bidrar till produktivitet gynnar det såväl enskilda individer, företagare och verksamheter som samhället i stort, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Fredagens seminarium, som arrangeras i samarbete mellan AFA Försäkring och Arbetsmarknadsdepartementet, fokuserar på hälsosamt arbetsliv och är ett av fyra fördjupningsseminarier som genomförs under 2021 för att presentera och informera om regeringens arbetsmiljöstrategi och ha dialog med centrala aktörer på området.

I regeringens nya arbetsmiljöstrategi för 2021 – 2025 höjs ambitionerna för arbetsmiljöpolitiken. I strategin tydliggörs politikens inriktning på de områden som regeringen bedömer har stor betydelse för att uppnå goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män.

I den nya arbetsmiljöstrategin bryts det övergripande målet för arbetsmiljöpolitiken ned i fyra delmål och prioriterade områden:

  • Ett hållbart arbetsliv – alla ska kunna, orka och vilja jobba ett helt arbetsliv.
  • Ett hälsosamt arbetsliv – arbetslivet ska bidra till utveckling och välbefinnande.
  • Ett tryggt arbetsliv – ingen ska riskera liv eller hälsa på grund av jobbet.
  • En arbetsmarknad utan brott och fusk – där en bristfällig arbetsmiljö ska aldrig vara ett konkurrensmedel.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00