Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Folkhälsomyndigheten ska ta fram handlingsplan för stärkt arbete med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Publicerad

Det behövs förutsättningar för ett mer samordnat, effektivt och strategiskt arbete med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Nu får Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att konkretisera målsättningarna i den nationella SRHR-strategin och bidra till att skapa förutsättningar för ett mer samordnat, effektivt och strategiskt arbete inom SRHR-området. Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Folkhälsomyndigheten ska verka för kunskapsuppbyggnad och nationell samordning inom SRHR-området och myndigheten har tidigare fått i uppdrag att ta fram en nationell strategi för SRHR. Nu får Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att stärka och utveckla det nationella arbetet med SRHR.

I uppdraget ingår att fastställa prioriteringar, aktiviteter och åtgärder som bidrar till att uppfylla strategins övergripande mål, delmål och åtgärdsområden. Handlingsplanen ska ge uttryck för de övergripande prioriteringarna och målsättningarna för arbetet, och syftar till att utgöra en plattform för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Handlingsplanen ska kunna användas av myndigheter, regioner, kommuner och andra berörda aktörer i arbetet med SRHR och bidra till att nå målsättningen om en god, jämlik, och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen.

Folkhälsomyndigheten ska delredovisa hur arbetet med uppdraget fortskrider senast den 1 juni 2022 och slutredovisa uppdraget senast den 1 juni 2023.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot