Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag om skattereduktion för investeringar till Lagrådet

Publicerad

Regeringens förslag om en tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier har skickats till Lagrådet för granskning. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och aviserades i budgetpropositionen för 2021.

Eftersom den ekonomiska osäkerheten under pandemin har lett till att många företag har pausat eller skjutit upp investeringar i sina verksamheter, konstaterade regeringen att det riskerar att påverka den ekonomiska återhämtningen i landet negativt. I budgetpropositionen för 2021 aviserade regeringen därför en skattereduktion för företag som anskaffar inventarier under 2021.

Syftet är att stimulera företag att öka och tidigarelägga investeringar och därmed stärka den ekonomiska återhämtningen, den gröna omställningen av ekonomin och digitaliseringen. Skattereduktionen ska exempelvis kunna användas av en matbutik som köper in nya energisnåla kylar och frysar eller ett åkeri som investerar i en ny lastbil med mindre utsläpp.

Förslaget har lämnats till Lagrådet och följer det förslag som Finansdepartementet remitterade i december förra året.

  • Skattereduktionen ska uppgå till 3,9 procent av inventariernas anskaffningsvärde och räknas av mot företagets beräknade skatt.
  • Endast inventarier där utgifterna för anskaffningen dras av genom årliga värdeminskningsavdrag omfattas av reglerna.
  • Företag som har kalenderår som beskattningsår kommer kunna ta del av skattereduktionen i deklarationen för beskattningsåret 2022.
  • Skattereduktionen kan användas av både juridiska och fysiska personer som har inkomst av näringsverksamhet samt delägare i handelsbolag.
  • För att motverka missbruk av reglerna införs krav på att företaget måste inneha inventarierna en viss tid för att de ska omfattas av skattereduktionen.

Den offentligfinansiella kostnaden för förslaget uppgår till 5,5 miljarder kronor 2021, 1,4 miljarder kronor 2022 och 0,1 miljarder kronor 2023. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

 

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.