Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förslag på kompletterande bestämmelser till avtalet mellan EU och Storbritannien

Publicerad

I dag har regeringen överlämnat en proposition till riksdagen som innehåller vissa kompletterande bestämmelser om brottsbekämpning och straffrättsligt samarbete till avtalet mellan EU och Storbritannien.

Prop. 2020/21:197 Kompletterande bestämmelser till vissa delar av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket

Förslagen i propositionen avser samarbetet om överlämnande av misstänkta eller dömda personer samt verkställighet av beslut om förverkande av egendom.

Överlämnande av misstänkta eller dömda personer kommer huvudsakligen att ske på samma sätt som inom ramen för den europeiska arresteringsordern. Nytt jämfört med EU-samarbetet är förslagen om att Sverige inte ska överlämna sina egna medborgare till Storbritannien samt att det finns en möjlighet att vägra överlämnande för politiska brott.

Vidare innebär de kompletterande förslagen att åklagare är behöriga att utfärda en arresteringsorder i Sverige, samt att åklagare och allmän domstol är behöriga att besluta i överlämnandeärenden till och från Sverige.

Kompletterande regler föreslås också för samarbetet gällande verkställighet av beslut om förverkande av egendom, i både Sverige och Storbritannien. Dessa innebär bland annat att Kronofogdemyndigheten kan begära att ett svenskt beslut om förverkande ska verkställas i Storbritannien.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 15 juli 2021.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg