Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Första-Fjärde AP-fonderna minskar sina fossila innehav

Publicerad

AP-fonderna har under 2020 fortsatt att bidra positivt till den långsiktiga finansieringen av det allmänna pensionssystemet. Första-Fjärde AP-fonderna har också sedan de nya placeringsreglerna om föredömlig förvaltning infördes 2019 minskat sina fossila innehav och koldioxidavtrycken i portföljerna.

Som en följd av en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna har de nya placeringsreglerna för Första–Fjärde AP-fonderna utvärderats med avseende på om placeringar i fossil energi minskar fram till och med 2020.

Regeringen kan konstatera att så varit fallet. Under 2018 uppgick Första–Fjärde AP-fondernas fossila innehav till nästan 15 miljarder kronor. Sedan de nya placeringsreglerna trädde ikraft 2019 har de fossila innehaven minskat till 4 miljarder kronor vid utgången av 2020.

Hög avkastning för buffertfonderna 2020

Under 2020 uppgick det samlade resultatet för Första-Fjärde och Sjätte AP-fonderna, buffertfonderna, till 132 miljarder kronor efter kostnader. Det motsvarar en avkastning på 8,5 procent, vilket kan jämföras med 5,2 procent som är snittet för ett urval av utländska pensionsfonder med liknande uppdrag och storlek som AP-fonderna. Sedan det nuvarande systemet infördes 2001 har AP-fondernas genomsnittliga årliga avkastning varit 6,8 procent per år, vilket kan jämföras med inkomstindex som ökat med i genomsnitt 3,0 procent per år. Inkomstindex ligger till grund för uppräkningen av skulden i inkomstpensionssystemet.

Vid 2020 års slut uppgick buffertfondernas kapital till 1 696 miljarder kronor, vilket är 100 miljarder högre än vid föregående årsskifte. Under 2020 var nettoflödet 33 miljarder kronor från buffertfonderna till inkomstpensionssystemet.

Om skrivelsen

Det svenska pensionssystemet består av tre delar: den statliga allmänna pensionen, tjänstepensionssystemet och privat pensionssparande. Den allmänna pensionen består i sin tur av flera delar: garantipension, inkomstpension och premiepension. Skrivelsen redogör för AP-fondernas roll och utveckling i det allmänna pensionssystemet

Presskontakt

Daniel Dickson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister och biträdande finansminister Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Lina Karadja
Departementssekreterare/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 51 76
e-post till Lina Karadja, via registrator