Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Internationella sjöfartsorganisationen föreslås kunna utfärda examina genom Världssjöfartsuniversitetet

Publicerad

Nu remitteras ett förslag till ändring av examenstillståndslagen som ger regeringen möjlighet att bevilja tillstånd till Internationella sjöfartsorganisationen att genom Världssjöfartsuniversitetet utfärda examina i Sverige.

Det förslag som nu remitteras innebär att regeringen får överlåta till Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) att utfärda examina inom det maritima området i Sverige genom Världssjöfartsuniversitetet (WMU). IMO är FN:s fackorgan för sjöfart och huvudman för WMU, och det krävs riksdagens godkännande för att överlämna en sådan förvaltningsuppgift till en mellanfolklig organisation.

– Sverige är en stolt värdstat för WMU och sätter stort värde på det arbete som lärosätet utför. Utbildning är en nyckelfråga för att säkerställa genomförandet av de globala regler som beslutas inom havsområdet och för att kunna uppfylla FN:s hållbarhetsmål, inte minst om hav och marina resurser, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

– Sjöfartsnäringen behöver göras mer jämställd. Av världens 1,2 miljoner anställda inom sjöfarten är bara 2 procent kvinnor. Här spelar utbildning en avgörande roll och WMU har gjort insatser för att öka andelen kvinnor inom sjöfartsnäringen. Regeringen vill se att detta arbete stärks ytterligare. Att ge WMU examinationstillstånd är ett viktigt sätt att stärka den utvecklingen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

WMU finns i Malmö som den enda FN-institutionen med säte i Sverige och bedriver utbildningsverksamhet på högskolenivå och forskning inom det maritima området. WMU har ansökt om tillstånd att få utfärda filosofie magisterexamen och filosofie doktorsexamen i maritima studier i Sverige.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.