Pressmeddelande från Socialdepartementet

Lena Hallengren i högnivåmöte om antibiotikaresistens

Publicerad

Under tisdagen deltar socialminister Lena Hallengren i det första mötet som ledamot i det FN-initierade samarbetsforumet ”One Health Global Leaders’ Group”. Mötet fokuserar på strategier för att motverka antimikrobiell resistens.

Socialministern kommer under mötet bland annat att lyfta vikten av att alla länder arbetar med en så kallad ”One health-ansats”. Antibiotikaresistens är ett globalt hälsoproblem och ett växande hot mot människors och djurs hälsa, liksom för jordbruk och miljö. Utvecklingen av antibiotikaresistens är en komplex fråga och drivs av många sammanhängande faktorer. Att adressera dessa olika faktorer kollektivt kallas "One health" -ansats och är viktigt för att begränsa antimikrobiell resistens.

Världshälsoorganisationen (WHO), FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) lanserade One Health Global Leaders’ Group den 20 november 2020. Gruppen kommer att delta aktivt i AMR-fokuserade händelser och evenemang som World Antimicrobial Awareness Week, och trycka på behovet samt rapportera om luckor, utmaningar och lösningar i det globala arbetet mot antimikrobiell resistens.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter