Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ministern för internationellt utvecklingssamarbete på Stockholm forum

Publicerad

Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete medverkar i flera högnivå-paneler inom Stockholm forum för säkerhet och utveckling denna vecka. Han kommer bland annat delta i samtal om allt mer sammansatta konfliktrisker och vikten av internationellt samarbete för att möta dessa.

Världens omedelbara humanitära behov är till 80 procent en konsekvens av konflikter. Covid19-pandemin förvärrar redan befintliga, och riskerar att skapa nya kriser. Konflikterna blir allt mer komplexa. Därför är det nödvändigt att fredsinsatser bemöter grundorsakerna till att de uppstår.

– Vi måste fortsätta finnas där för människor som drabbats av krig och konflikt. Men vi måste samtidigt arbeta aktivt för att förebygga kriser och med att skapa hållbar fred, säger Per Olsson Fridh.

I en av panelerna på Stockholm Forum för fred och utveckling kommer Per Olsson Fridh, tillsammans med sin tyska kollega Niels Annen och representanter från Egypten, Somalia och Sierra Leone, diskutera hur långsiktigt fredsbyggande kan stärkas.

Under veckan medverkar Per Olsson Fridh även i en panel om hälsa och säkerhet tillsammans med bland andra WHO:s generaldirektör Dr. Tedros Ghebreyesus. Syftet med panelen är att belysa hur hälsa påverkar konfliktsituationer.

– Pandemin har kastat ett starkt ljus på hur ojämlikt och ojämställt tillgången till hälsa är globalt. Låt oss använda den insikten till att bygga hållbara hälsosatsningar. Det kommer att öka förtroendet både mellan och inom länder, säger Per Olsson Fridh.

Stockholm Forum för fred och utveckling genomförs 4-7 maj för åttonde gången. Under dagarna genomförs åtta öppna högnivåpaneler och ett stort antal specifika dialoger till vilka krävs särskild inbjudan. Per Olsson Fridh medverkar även i paneler om svält och fred samt klimat och säkerhet.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.