Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Möjlighet till lokalhyresstöd även för tredje kvartalet

Publicerad

Regeringen har i vårändringsbudgeten aviserat att det statliga lokalhyresstödet förlängs till att även gälla för det andra kvartalet 2021. Efter överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna avser regeringen nu undersöka förutsättningarna för ett hyresstöd även för tredje kvartalet 2021.

Mer om hyresstödet

Läs mer om hyresstödet, inklusive frågor och svar, på regeringen.se/hyresstod.

Den 3 maj öppnade ansökan för lokalhyresstödet för perioden januari-mars i år. Regeringen har tidigare aviserat en förlängning med det andra kvartalet. Regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna har nu också en gemensam ambition att det ska finnas hyresstöd även för tredje kvartalet.

Hyresstödet för första och andra kvartalet 2021 innebär att den fastighetsvärd som väljer att sänka den fasta lokalhyran för hyresgäster i utsatta branscher kan söka stöd för att kompensera en del av lokalhyresnedsättningen. Den statliga kompensationen är 50 procent av den nedsatta fasta hyran.

Hyresstödet måste godkännas av EU-kommissionen enligt statsstödsregelverket innan det kan genomföras. Dagens besked innebär att regeringen avser att utreda möjligheterna för lokalhyresstöd även under tredje kvartalet.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta Regeringskansliets växel eller mejla registrator.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.