Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag för perioden mars-juni 2021 införs

Publicerad

Regeringen har idag fattat beslut om att omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och omsättningsstöd till handelsbolag med minst en fysisk person som delägare ska förlängas för perioden mars-juni 2021. Stöden bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Mer om omsättningsstöden

Läs mer om omsättningsstöden, inklusive frågor och svar, på regeringen.se/omsattningsstod.

Omsättningsstöden riktar sig till enskilda näringsidkare och handelsbolag (inklusive kommanditbolag) som har drabbats av ett större tapp i omsättningen till följd av den pågående pandemin.

För att kunna söka stöd för månaderna mars-juni 2021 krävs att företaget har tappat minst 30 procent i omsättning jämfört med motsvarande månad 2019. Stöd kan då utgå med 90 procent av omsättningstappet upp till 24 000 kronor per månad. 

För att få söka stöd måste nettoomsättningen under 2019 ha uppgått till minst 180 000 kronor per enskild näringsidkare respektive delägare i handelsbolag.

Likt tidigare period kommer det att vara möjligt för de som har fått arbetslöshetsersättning under den stödperiod som ansökan avser och de som har varit föräldralediga eller sjukskrivna under referensperioden att ta del av det förlängda omsättningsstödet till enskilda näringsidkare, förutsatt att de uppfyller de andra villkoren för stöd.

De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2021. Stöden kan sökas fram till och med den 15 september 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta Regeringskansliets växel eller mejla registrator.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.