Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Omsättningsstöden förlängs till att även omfatta juli – september 2021

Publicerad

För att stärka företagens möjlighet att överbrygga konsekvenserna av pandemin kommer det att föreslås att omsättningsstöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag med minst en fysisk person som delägare förlängs med månaderna juli, augusti och september 2021. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Mer om omsättningsstöden

Läs mer om omsättningsstöden, inklusive frågor och svar, på regeringen.se/omsattningsstod.

Syftet med omsättningsstöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag med minst en fysisk person som delägare är att lindra de ekonomiska konsekvenserna som smittskyddsåtgärderna för med sig, så att fler företag kan klara sig genom pandemin och så att ekonomin kan starta upp igen så snart smittspridningen går ner.

Just nu befinner vi oss i en tredje våg av smittspridning samtidigt som läget är allvarligt på arbetsmarknaden och för företagen. Regeringen kommer därför föreslå att omsättningsstöden ska förlängas september månad ut, detta för att ytterligare stärka enskilda näringsidkares och handelsbolags möjligheter att överbrygga konsekvenserna av pandemin.

Regeringen återkommer med nya förordningar som reglerar den nya perioden.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta Regeringskansliets växel eller mejla Näringsdepartementets registrator.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Tf pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.