Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Per Olsson Fridh och Amanda Lind deltar i Stockholm Conference on Media Freedom in the OSCE Region

Publicerad

Idag, onsdag 19 maj, håller minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh och kultur- och demokratiminister Amanda Lind ett gemensamt anförande vid avslutningssessionen av mediefrihetskonferensen som hålls inom ramen för det svenska OSSE-ordförandeskapet.

I sitt gemensamma anförande framhålls särskilt länken mellan mediefrihet, demokrati och säkerhet, journalisters säkerhet och dess roll i ansvarsutkrävande gentemot makthavare, pandemins påverkan på yttrande- och mediefrihet samt kvinnliga journalisters särskilda utsatthet.

- Utan fria och självständiga medier finns det ingen demokrati. Utan oberoende granskningar av makthavare och tillförlitlig samhällsinformation kan inte medborgare gör informerade val eller yttra sitt missnöje. Därför är stöd till fria och oberoende meder en viktig del av Sveriges demokratibistånd, säger minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh.

På konferensen deltar OSSE:s mediefrihetsrepresentant (RFoM) Teresia Ribeiro såväl som representanter för OSSE:s 57 deltagande stater, journalister, mediaorganisationer samt representanter för det civila samhället.

- Behovet av en mångfald av starka, oberoende medier har blivit särskilt tydligt i ljuset av pandemin. De utmaningar som medierna i många länder i världen står inför i ett förändrat medielandskap med digitalisering, nya konsumtionsmönster men också de ökande hoten mot journalister är viktiga frågor som vi behöver fortsätta diskutera och lyfta fram, också i internationella forum som denna konferens, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.