Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård ska förbättras

Publicerad

Samhällets ansvar och förpliktelser vid tvångsinsatser är tydligt. Det ställer särskilt höga krav på lagstiftningen och tillämpningen av den gällande rättssäkerhet för de personer som vårdas med tvång. Nu ger regeringen en särskild utredare i uppdrag att se över hur lagstiftningen kan anpassas med syfte att stärka barnrättsperspektivet, rättssäkerheten och säkerheten i vården för de som tvångsvårdas. Martin Färnsten har utsetts till särskild utredare.

– Personer som vårdas med tvång är en mycket utsatt grupp. För att kunna ge dessa personer god vård även utan samtycke måste tvångsvården vara legitim och utföras med höga krav på rättssäkerhet och kvalitet. Jag är därför glad över att vi nu kan ta nästa steg i arbetet med att förbättra den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården, säger socialminister Lena Hallengren.

En särskild utredare ska göra en översyn av vissa frågor enligt LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård, och LRV, lagen om rättspsykiatrisk vård. Syftet med översynen är att ytterligare stärka barnrättsperspektivet för att åstadkomma ökad rättssäkerhet för de personer som vårdas med tvång med stöd av LPT och LRV. Utredaren ska bland annat ta ställning till om det ska införas ett krav på att barn som vårdas enligt LPT eller LRV, samt i förekommande fall med stöd av hälso- och sjukvårdslagen, inte får vårdas tillsammans med vuxna eller endast får vårdas med vuxna – om det kan anses vara för barnets bästa. 

Den särskilda utredaren Martin Färnsten är ämnesråd och kommer närmast från en tjänst som huvudsekreterare i utredningen om jämlik tandhälsa. Han har lång erfarenhet från Socialdepartementet bland annat från en tjänst som gruppchef med ansvar för frågor som berör psykisk hälsa och psykiatri.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2022.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström