Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen antar ny strategi för utvecklingssamarbetet med Colombia

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om en ny femårig strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Colombia. Strategin ska bidra till att främja konfliktförebyggande, demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatens principer, jämställdhet samt insatser på miljö- och klimatområdet.

Genom den nya strategin ska Sverige bidra till att stärka förutsättningar för demokratiskt genomförande av en förhandlad fred, övergångsrättvisa, samt ökad statlig institutionell närvaro och kapacitet i konfliktdrabbade områden. Vidare intensifierar Sverige sitt engagemang för demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet, samt miljö och klimat.

- Sverige har under många år varit en partner för fred i Colombia. Undertecknandet av fredsavtalet mellan regeringen och gerillagruppen FARC i augusti 2016 innebar en milstolpe för fredsbyggandet i landet. Det är viktigt att vi fortsätter stötta genomförandet av fredsavtalet och bidra till en hållbar och landstäckande fred, säger Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Den nya strategin omfattar totalt 1 155 miljoner kronor för femårsperioden 2021–2025, varav 1 110 miljoner kronor avser Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) och 45 miljoner kronor avser Folke Bernadotteakademin (FBA).

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.