Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag på ändrade regler inom underhållsstödet

Publicerad

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag som bland annat bedöms stärka tryggheten i situationer där kontakt mellan föräldrar bör undvikas. Förslaget lämnas nu till riksdagen.

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag om lagändringar som bland annat ska underlätta för föräldrar att komma överens i frågor som rör barnets försörjning. Förslagen stärker också tryggheten i de situationer där det är olämpligt att föräldrarna har kontakt.

– Det här förslaget handlar om att stärka den ekonomisk tryggheten och tryggheten i situationer där kontakt mellan föräldrar bör undvikas. Ett förslag som kommer vara särskilt viktigt för föräldrar och barn som har utsatts för eller riskeras utsättas för hot och våld från den andra föräldern, säger Ardalan Shekarabi

Regeringen föreslår i propositionen att underhållsstöd via Försäkringskassan ska dras in om den bidragsskyldiga föräldern har fullgjort sin betalningsskyldighet gentemot Försäkringskassan under minst tolv månader i följd. Förslaget innebär att den tid som den bidragsskyldiga föräldern ska fullgöra sin betalningsskyldighet gentemot Försäkringskassan innan indragning kan ske förlängs med sex månader. Förslaget bör bidra till en minskad ekonomisk oro för den förälder som barnet bor hos.

Regeringen föreslår även en mer flexibel hantering av återkommande prövningar av särskilda skäl. Ett beslut om underhållsstöd på grund av särskilda skäl föreslås gälla under en tidsperiod om minst sex månader och högst fyra år. Möjligheten till längre tidsbestämda perioder bedöms leda till minskat krav på kontakt mellan föräldrarna i de fall kontakten är olämplig. Detta är särskilt angeläget när det har förekommit eller riskerar att förekomma hot eller våld

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Fakta om underhållsstöd

Underhållsstöd är ett statligt bidrag som betalas ut av Försäkringskassan till barn vars föräldrar inte bor tillsammans. Bidraget betalas ut till den förälder som barnet är bosatt och folkbokfört hos.

I första hand ska föräldrarna själva komma överens om barnets försörjning. Det vanliga är att den förälder som inte bor med barnet betalar underhållsbidrag. Betalar den bidragsskyldiga föräldern inget underhållsbidrag kan barnet i stället ha rätt till underhållsstöd.

Presskontakt

Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter