Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen planerar att bidra till EU:s donationsmål med minst tre miljoner vaccindoser till det globala vaccinsamarbetet Covax

Publicerad

Den 21 maj presenterade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen målsättningen att EU ska donera minst 100 miljoner doser av vaccin mot covid-19 till låg- och medelinkomstländer under 2021. I samband med dagens möten i Europeiska Rådet presenterar regeringen idag planen att bidra med minst tre miljoner doser via det globala vaccinsamarbetet Covax. Donationen kommer inte att påverka det nationella vaccinationsarbetet.

För att nå ett slut på pandemin behöver vaccin mot covid-19 komma hela världen till del. Global tillgång till vaccin mot covid-19 är därför en prioriterad fråga för regeringen, och Sverige är redan idag världens största biståndsgivare till vaccinsamarbetet Covax sett till befolkningsmängd. Den 3 maj blev Sverige ett av de första EU-länderna att meddela en planerad donation till vaccinsamarbetet Covax som svar på förfrågningar från Covax och Världshälsoorganisationen. Regeringen meddelar idag planen att utöka den tidigare gjorda utfästelsen om en miljon doser till minst tre miljoner vaccindoser under 2021. På detta sätt bidrar Sverige med mer än vår andel av EU:s målsättning att donera minst 100 miljoner doser till låg- och medelinkomstländer under 2021 som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen meddelade vid G20 Global Health Summit i Rom den 21 maj.

– Jag är stolt över Sveriges bidrag till arbetet med global vaccintillgång, men vi har lång väg kvar för att nå ut i hela världen. Vi är fortfarande i ett mycket svårt läge globalt, men med gemensamma krafter kan vi sätta stopp för pandemin, säger minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh.

– Genom att öka våra planerade donationer till minst tre miljoner vaccindoser tar Sverige nästa steg i vårt stöd för Covax. Vi bidrar mer än vår andel till EU:s mål, utan att det påverkar vaccinationsarbetet i Sverige, säger minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh.

Den planerade donationen kommer att genomföras på ett sådant sätt att det nationella vaccinprogrammet inte påverkas. En förutsättning för donationen är att vaccinen levereras enligt plan. Även med beaktande av eventuella ytterligare behov av vaccinering under hösten har Sverige avtal om fler doser än vi behöver och dessa ska inte förfaras. Donationen finansieras genom biståndsbudgeten.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.