Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen planerar att donera en miljon vaccindoser till det globala vaccinsamarbetet Covax

Publicerad

På grund av den mycket allvarliga pandemisituationen har vaccinleveranserna till det globala vaccinsamarbetet Covax försenats. Sverige planerar därför att donera en miljon doser av Astra Zenecas vaccin till Covax för att bidra till att möta det akuta behovet av vaccin världen över. Donationen kommer inte att påverka det nationella vaccinationsarbetet.

Global tillgång till vaccin mot covid-19 är en prioriterad fråga för regeringen. Vaccin spelar en avgörande roll i kampen mot pandemin. Men för att lyckas måste vaccinet komma alla till del, inte bara vissa länder. Om viruset får fortsätta cirkulera i någon del av världen ökar risken för skadliga virusmutationer. Sverige är därför redan en av världens största givare till vaccinsamarbetet Covax. Vaccinleveranserna till Covax har försenats till följd av den snabba smittspridningen, och Covax och Världshälsoorganisationen (WHO) har vädjat till bland andra Sverige att bidra med donationer av vaccin för att möta ett akut behov i Covax mottagarländer. Regeringen planerar därför att donera en miljon vaccindoser från Astra Zeneca till Covax, utan att vårt nationella vaccinationsarbete påverkas. Donationen ska finansieras genom biståndet och är avsedd för Covax biståndsfinansierade länder, särskilt de som drabbats av försenade vaccinleveranser.

– Jag är glad att vi genom att donera en miljon vaccindoser kan svara på Covax och Världshälsoorganisationens vädjan. Vi befinner oss i en kritisk fas i pandemin och Sverige fortsätter att bidra kraftfullt till att bekämpa pandemin världen över. Donationen påverkar inte Sveriges nationella vaccineringsplan, säger minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh.

Vårt nationella vaccinprogram påverkas inte av denna donation eftersom detta vaccin i Sverige används för en begränsad grupp personer, främst personer över 65 år, som kommer vara fullvaccinerade. Även med beaktande av eventuella ytterligare behov av vaccindoser under hösten har Sverige avtal om fler doser än vi behöver och dessa ska inte förfaras.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.