Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Regeringen tar emot uppdrag om schyssta villkor till sjöss

Publicerad

Personal på fartyg som trafikerar svenska vatten ska ha goda arbetsvillkor. I augusti 2020 gav regeringen därför Transportstyrelsen i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder för en mer säker, hållbar och effektiv sjöfart, med särskilt fokus på att förbättra arbets- och levnadsförhållanden ombord. Nu har rapporten överlämnats till regeringen.

- Det ska vara schyssta villkor för de som arbetar till sjöss. Det är inte bara en fråga om sjösäkerhet, utan det ökar även attraktiviteten för sjöfartsnäringen och svensk sjöfarts konkurrenskraft, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Uppdraget gavs mot bakgrund av att det de senaste åren har inträffat ett antal incidenter och Transportstyrelsen har identifierat brister i skydd mot olyckor, samt undermåliga arbets- och levnadsvillkor för personal ombord på fartyg i svenska vatten. Uppdraget innebar bland annat att analysera områden där det finns möjlighet till sjösäkerhetshöjande åtgärder, med särskilt fokus på arbets- och levnadsvillkor.

Transportstyrelsen föreslår i rapporten 11 åtgärder som kan bidra till att skapa en mer säker, hållbar och effektiv sjöfart. Transportstyrelsen har nu överlämnat rapporten till regeringen. Förslagen kommer att beredas inom Regeringskansliet.

Presskontakt

Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00