Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Regeringen vill förlänga giltighetstid för yrkesförarkompetensbevis

Publicerad

Regeringen lägger fram en proposition som möjliggör en förlängning av giltighetstiden för yrkesförarkompetensbevis (YKB) med 6 månader från och med det datum då bevisen går ut. Detta ska gälla fram till den 1 januari 2022 och syftet är att förenkla för företag och yrkesförare att bedriva verksamhet under pandemin.

- Coronapandemin har slagit hårt mot transportsektorn. Regeringen är mån om att mildra effekterna av pandemin, dels för att säkra samhällsviktiga transporter, dels för att underlätta för företag och yrkesförare, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Coronapandemin innebär praktiska svårigheter att bedriva de fortbildningar som krävs för att upprätthålla yrkesförarkompetens. Regeringen föreslår därför en tillfällig förändring i lagen om yrkesförarkompetens som innebär att regeringen nationellt kan besluta om förlängd giltighetstid för yrkesförarkompetensbevis, efter godkännande av EU-kommissionen.   

Yrkesförarkompetensbevis regleras på EU-nivå och här finns det möjlighet för medlemsländer att ansöka om tillstånd om att nationellt införa ytterligare förlängningar av bevisens giltighetstid. Regeringen ser behov av en ytterligare förlängning av yrkeskompetensbevisen och ansöker därför hos kommissionen om möjlighet för nationell förlängning.

Propositionen innebär att regeringen får ett bemyndigande att förlänga giltighetstiden för yrkesförarkompetensbevis. Genom att redan nu införa bemyndigandet kan ett beslut om förlängning gå snabbt efter besked från kommissionen. Ändringarna i lagen innebär att regeringens bemyndigande att meddela föreskrifter om förlängd giltighetstid förlängs fram till den 1 januari 2022.

Presskontakt

Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00