Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Regeringen vill se böter för all nedskräpning

Publicerad

Regeringen har i dag fattat beslut om ett lagförslag som ska ge böter för ringa nedskräpning. Med propositionen blir det straffbart att slänga till exempel en cigarettfimp, ett kolapapper eller ett tuggummi på marken. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

I propositionen som regeringen fattat beslut om föreslås ändringar i miljöbalken så att det blir straffbart att skräpa ner med till exempel en cigarettfimp eller ett tuggummi. De flesta av dessa produkter innehåller plast och är bland de vanligast förekommande produkterna vid nedskräpning.

Marin nedskräpning och andra negativa miljöeffekter av plast är en av vår tids stora miljöutmaningar. De senaste årens ökning av engångsplast­produkter har skett parallellt med att nedskräpningen av plast och mikroplast har ökat. Sommaren 2020 genomförde Naturvårdsverket en skräpmätning i hela Sverige där man fann 35 miljoner skräpföremål. En stor del av den nedskräpningen är troligtvis undantagen från dagens straffansvar eftersom föremålen är små och sannolikt har slängts en och en. Regeringen vill därför att undantaget för ringa nedskräpning ska tas bort från den 1 januari 2022.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil +46730779469
e-post till Josefin Sasse
Victor Thomsen
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-078 24 75
e-post till Victor Thomsen

Faktaruta

Det är enligt miljöbalken förbjudet att skräpa ner utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. Nedskräpning som är mindre allvarlig, så kallad nedskräpningsförseelse, kan ge böter. Däremot kan man i dag inte straffas om man slänger till exempel en enstaka fimp eller ett enstaka godispapper.

I propositionen som regeringen fattat beslut om föreslås ändringar i miljöbalkens straffbestämmelser om nedskräpning så att det nu även blir straffbart med ringa nedskräpning. Propositionen innehåller också bemyndiganden som ger regeringen möjlighet att besluta om nya och utökade producentansvar och att vidta åtgärder högre upp i avfalls-hierarkin.