Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Regeringsbeslut i dag: Sverige ger stöd i EU-domstolen för nya regler som villkorar EU-pengar till respekt för rättsstatens principer

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att stödja Europaparlamentet och rådet i mål i EU-domstolen om nya regler som villkorar EU-pengar till respekt för rättsstatens principer.

I december i fjol fattade EU-parlamentet och ministerrådet ett gemensamt beslut om att införa en så kallad villkorlighetsförordning.  Den gör det möjligt att stoppa utbetalning av EU-medel till länder som inte fullt ut respekterar rättsstatens principer.

Därefter har Ungern och Polen begärt att EU-domstolen ska besluta att denna förordning är ogiltig, eftersom de menar att den strider mot EU-fördraget.

Detta är en uppfattning som inte delas av den svenska regeringen. Regeringen har därför i dag beslutat att ställa sig på rådets och parlamentets sida när detta ska behandlas i EU-domstolen.

– Vi är många runt om i EU som gladdes åt beslutet som gör att det kan få svåra ekonomiska konsekvenser för ett land som inte respekterar rättsstaten, säger EU-minister Hans Dahlgren. Att värna och driva på för att de här viktiga principerna ska gälla i alla EU-länder är en prioriterad fråga för regeringen. Därför är det verkligen problematiskt att två länder i EU begär att hela förordningen ska ogiltigförklaras.

– Den här villkorligheten gäller redan från den 1 januari i år. Jag hoppas att den också ska börja tillämpas så snart som möjligt. Sverige går därför nu in i domstolsprocessen, till försvar för det här viktiga instrumentet, avslutar EU-minister Hans Dahlgren.

Presskontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-5928548
e-post till Darina Agha