Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Region Västerbotten får 1,5 miljoner kronor till god hälsa och vård för samerna

Publicerad

(Ny version) Den samiska befolkningen har sämre hälsa än motsvarande grupper i samhället och vården är inte jämlik. Nu beviljar regeringen Region Västerbotten 1,5 miljoner kronor under 2021 för att genom ett kunskapsnätverk utveckla en hälso- och sjukvård som bidrar till en god hälsa och en vård på lika villkor för urfolket samerna. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Rättelse

Den förra versionen av pressmeddelandet innehöll felaktig information om ett kunskapsnätverk eftersom en region inte fanns med i omnämningen. Kunskapsnätverket består också av Region Dalarna.

Ett kunskapsnätverk bestående av Region Västerbotten, Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Dalarna, Sametinget och de samiska organisationerna är sedan tidigare etablerat för att säkerställa en god hälsa och en vård på lika villkor för det samiska folket. Medlen som beviljats för 2021 ska användas för att fortsätta utveckla en hälso- och sjukvård som bidrar till syftet med en god hälsa och en vård på lika villkor. Särskilt fokus i arbetet ska ligga på psykiatriska och psykologiska insatser samt åtgärder för att stärka och utveckla det suicidpreventiva arbetet och arbetet med psykisk hälsa bland det samiska folket.

Resultatet av arbetet ska delredovisas årligen under perioden 2022–2023, senast den 1 mars, och slutredovisas senast den 1 mars 2024.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter