Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Rekommendation om distansundervisning för lärosäten och andra anordnare av utbildning för vuxna upphör

Publicerad

Folkhälsomyndigheten ändrar sina nationella allmänna råd för att minska spridningen av covid-19. Rekommendationen om att högre utbildning, kommunal vuxenutbildning och annan utbildning för vuxna sker på distans som utgångsläge tas nu bort. Det innebär att högre utbildning på universitet och högskolor, utbildning inom folkhögskolan och inom den kommunala vuxenutbildningen, samt utbildningar som Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för kommer att kunna hållas på plats från och med den 1 juni.

– Jag är glad att kunna meddela att studenter, forskare, universitet och högskolor kan förbereda sig för att övergå till mer campusbaserad verksamhet. Lärosätena behöver göra bedömningar av hur detta ska ske utifrån sina förutsättningar i dialog med Folkhälsomyndigheten och det regionala smittskyddet, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

– Det är så glädjande att vi snart kan få mer undervisning på plats i komvux, folkhögskolor och yrkeshögskolor. Det har varit en tuff tid med distansundervisning, särskilt för studerande som behöver stöd och vid praktiska moment. Jag är tacksam över de insatser och uppoffringar som både studerande och lärare har gjort för att minska smittspridningen. Det här beskedet möjliggör eventuell verksamhet under sommaren på plats och ger besked inför höstterminens starter. Det innebär inte att all undervisning förväntas ske på plats, och det är viktigt att återgången sker på ett ordnat sätt, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Utbildningsanordnare kommer i större utsträckning att kunna bedriva undervisning i sina lokaler igen förutsatt att man följer de råd och rekommendationer som finns. Beskedet ges nu för att möjliggöra för eventuella sommarkurser, men framför allt för att utbildningsanordnare ska kunna planera inför höstterminen. 

Folkhälsomyndigheten kommer att uppdatera den information som riktar sig till universitet och högskolor och andra anordnare av utbildning för vuxna, för att ge vägledning om hur man på ett smittsäkert sätt kan bedriva undervisning på plats.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.