Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Rektorsuppdraget i fokus vid möte inom Samling för fler lärare

Publicerad

I dag bjuder utbildningsminister Anna Ekström in aktörerna inom initiativet Samling för fler lärare till ett digitalt möte. Dagens tema är hur man kan organisera för rektorernas uppdrag så att möjligheterna att utöva och utveckla det pedagogiska ledarskapet stärks, och omsättningen på rektorer kan minskas.

Samling för fler lärare inleddes av regeringen i december 2019. Syftet med initiativet är att tillsammans med nyckelaktörer inom skola och högskola diskutera hur fler lärare kan utbildas, hur lärarbristen kan hanteras och hur läraryrket kan bli mer attraktivt.

– Rektorernas kompetens att leda, samordna och utveckla verksamheten har stor betydelse för undervisningens kvalitet och lärarnas möjligheter till utveckling. För att eleverna ska kunna lära sig mycket och lärarna ska kunna utveckla sin undervisning är det viktigt att rektorerna får goda förutsättningar för sitt pedagogiska ledarskap, säger utbildningsminister Anna Ekström.

För att lyfta fram lärarande exempel har flera gäster bjudits in till dagens möte. Forskarna Roger Persson, Lunds universitet, och Ulf Leo, Umeå universitet, kommer att berätta om resultaten i en färsk forskningsrapport om skolledares arbetsmiljö och hälsa. Södertälje kommun kommer att dela med sig av lärdomar från sitt arbete för att rektor ska ha förutsättningar att vara en pedagogisk ledare. Linköpings kommun ska berätta om sitt arbete med ledningsorganisationen i förskolan. Därefter blir det diskussion utifrån dagens tema.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg