Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Snabbare etablering av nyanlända med vårdutbildning

Publicerad

Regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att fördela medel till projekt som anordnar utbildningar för nyanlända och asylsökande med erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård eller utländsk vårdutbildning. Det kan handla om utbildning i svenska språket samt annan teoretisk och praktisk vårdutbildning. Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Utbrottet av covid-19 har ytterligare ökat behovet av personal inom hälso- och sjukvården. Det ökade bemanningsbehovet har tillgodosetts dels genom att personal från andra delar av vården har omfördelats till pandemivården, dels av pensionerad personal och personer från andra branscher som snabbutbildats.

Regeringen fortsätter nu arbetet för att möta behovet av personal i hälso- och sjukvården, både på kort och lång sikt. En viktig åtgärd är att tillvarata kompetensen hos nyanlända och asylsökande med erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvården eller utländsk vårdutbildning.

Regeringen ger därför länsstyrelserna i uppdrag att fördela medel till projekt som anordnar utbildningar för nyanlända och asylsökande med erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård eller utländsk vårdutbildning. Syftet är att underlätta etableringen på arbetsmarknaden och tillvarata målgruppens kompetens och potential för att stärka hälso-­ och sjukvårdens kompetensförsörjning.

Länsstyrelserna får för uppdragets genomförande använda 4 miljoner kronor under 2021. Uppdraget ska samordnas av Länsstyrelsen i Stockholms län och redovisas till Regeringskansliet senast den 31 mars 2022.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström