Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialstyrelsen ska minska risken för fallolycka inom vård och omsorg

Publicerad

Fallolyckor är vanliga bland äldre personer och kan orsaka skador, förlorad självständighet, försämrad livskvalitet och dödsfall. Nu får Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra hälsoekonomiska beräkningar av insatser och åtgärder som syftar till att minska risken för fallolycka inom hälso- och sjukvården och socialtjänstens område.

Socialstyrelsen har under de senaste åren genomfört ett längre uppdrag om fallprevention. Kunskapen om hur man kan arbeta för att minska risken har ökat både bland de äldre och i vård- och omsorgsverksamheterna. Men inte i tillräcklig utsträckning.

Fördelarna med att arbeta fallpreventivt behöver tydliggöras bland annat för att motivera de som leder en verksamhet att prioritera arbete med fallprevention. Regeringen ger därför Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra hälsoekonomiska beräkningar av vissa åtgärder och arbetssätt, som ligger inom hälso- och sjukvården och socialtjänstens område, och som syftar till att minska risken för fallolycka. Beräkningarna kan tydliggöra kostnader och effekter av fallpreventiva åtgärder. 

Socialstyrelsen ska också fortsatt sammanställa och sprida kunskap om systematiskt arbete med fallprevention till hälso- och sjukvården och sociala omsorgen. Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2022

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström