Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsminister Stefan Löfven i WHO-möte om bättre globalt hälsoarbete

Publicerad

Statsminister Stefan Löfven deltog på tisdagen i ett möte med IPPPR, den oberoende panelen för pandemiberedskap och -respons.

- Jag uttryckte Sveriges starka stöd för det multilaterala samarbetet, för FN och framförallt WHO i samordningen av det globala hälsoarbetet. Vi behöver ge FN och WHO ett stärkt mandat så att vi står bättre rustade inför kommande kriser. Sverige välkomnar ett internationellt pandemifördrag som bygger vidare på det internationella hälsoreglementet (IHR), säger statsminister Stefan Löfven.

Panelen hade bjudit in några stats- och regeringschefer för att ge en inblick i dels panelens kommande slutrapport om hur WHO har samordnat det globala arbetet under pandemin, dels hur det internationella systemet för hälsosäkerhet kan förbättras för att stå bättre rustade vid kommande kriser.

Rapporten kommer att redovisas i slutet på månaden.

Mötet leddes av Helen Clark och Ellen Johnson Sirleaf, i deras roller som ordföranden i panelen. Förutom statsminister Stefan Löfven deltog även stats- och regeringschefer från Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Etiopien och Rwanda samt Spaniens utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.