Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Svenskt stöd till utvecklingsländernas uppväxling i klimatarbetet

Publicerad

Sverige har idag beslutat om 20 miljoner kronor i stöd till NDC Partnerskapet. Stödet ska bidra till utvecklingsländers arbete med att systematiskt integrera sina åtaganden i Parisavtalet i sina nationella klimatplaner. Framåtsträvande klimatåtaganden i linje med Parisavtalet och Agenda 2030 säkrar framgångsrika resultat i FN:s klimatkonferens i Glasgow i november.

Sverige kan och bör verka för att fler länder gör mer i klimatarbetet. Det är viktigt att Sverige och EU ger stöd till utvecklingsländerna för att säkra ambitiösa nationella klimatåtaganden (så kallade NDC:s).

Att utvecklingsländer får teknisk assistans, rådgivning och finansiellt stöd i att utveckla och operationalisera sina nationella klimatplaner är väsentligt för att begränsa den globala uppvärmningen inom Parisavtalets ramar. Det bidrar även till en hållbar socioekonomisk utveckling med fokus på grön återhämtning och omställning. ”Building back better and greener” måste vara ansatsen i pandemins kölvatten.

- Den gröna omställningen måste ske globalt. Utvecklingsländerna drabbas hårdast av klimatförändringarna och har samtidigt sämst förutsättningar att ställa om. Vi har en skyldighet både mot dem och oss själva att stödja deras strävan efter att leva upp till Parisavtalet, säger Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

NDC Partnerskap inrättades 2016 för att stödja utvecklingsländer i att utveckla och genomföra nationella klimatåtaganden. I anslutning till FN:s klimattoppmöte 2019 lanserades också CAEP (Climate Action Enhancement Package) till stöd för de utvecklingsländer som avser att öka ambitionen och kvalitén i sina nya NDC:s, som de ska presentera på klimattoppmötet i Glasgow i november.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.