Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Pressmeddelande, Land- och regionsstrategi från Utrikesdepartementet

Till följd av det ökade våldet i Burkina Faso revideras och stärks strategin för utvecklingssamarbetet med landet

Publicerad

Säkerhetssituationen i Burkina Faso har kraftigt förvärrats senaste året. Terrorgruppers ökande närvaro har tvingat över 1 miljon människor till internflykt. Nu reviderar och stärker därför Sverige sin strategi för utvecklingssamarbetet med Burkina Faso för perioden 2018–2022.

Sedan Sveriges strategi för utvecklingssamarbete med Burkina Faso för perioden 2018–2022 antogs har säkerhetsläget i Burkina Faso försämrats avsevärt. Detta har skett framförallt genom kraftigt tilltagande aktivitet av terroristgrupper. Det försämrade säkerhetsläget har resulterat i en humanitär kris med drygt 1 miljon internflyktingar och bristande respekt för de mänskliga rättigheterna.

- Det försämrade säkerhetsläget och den humanitära situationen i Burkina Faso är mycket oroande. Det är viktigt att Sverige bidrar till att vända utvecklingen. Insatser för att förebygga, hantera och lösa konflikter i Burkina Faso är också ett led i arbetet för att främja säkerhet i Sahelregionen, säger Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Strategin för utvecklingssamarbetet med Burkina Faso tillförs nu ett mål om att Sverige ska bidra till stärkt förmåga att förebygga och hantera konflikter i landet. Strategin tillförs också 160 miljoner kronor och strategin omfattar genom det totalt 1 660 miljoner kronor. De två sedan tidigare befintliga målen i strategin rör mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet samt motståndskraft, miljö, klimat och energi.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.