Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Tillgång till forskningsisbrytare ska säkras

Publicerad

Behovet av ett nytt isbrytarfartyg med syfte att arbeta med forskning i Högarktis behöver ses över i relation till övrig forskningsinfrastruktur. Nu får utredaren Tobias Krantz ett tilläggsuppdrag gällande möjligheterna för svenska polarforskare att få tillgång till en kraftfull forskningsisbrytare anpassad för att kunna nå Nordpolen och Antarktis.

Forskning i och om Arktis blir allt viktigare för förståelsen av de globala effekterna av klimatförändringarna. Den framstående svenska polarforskningen är till mycket stor del beroende av tillgången till den nuvarande svenska isbrytaren Oden. Fartyget är världsledande, men närmar sig sin maximala livslängd och möjliga alternativ behöver övervägas när Oden inte längre kan användas för forskningsuppdrag. Nu får Utredningen om organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur ett tilläggsuppdrag om att se över möjligheterna för svenska polarforskare att få tillgång till forskningsisbrytare anpassad för Högarktis och Antarktis.

– Forskning om Arktis blir allt viktigare för att möta klimatförändringarna. Sverige har framstående polarforskning som är beroende av isbrytare. Därför ger vi nu utredaren Tobias Krantz detta tilläggsuppdrag om att granska hur behovet av isbrytare ska säkras, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Utredningen får förlängd tid och ska lämna sitt betänkande senast den 30 juli 2021.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.