Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Ungdomsråd bidrar till Stockholm+50 och arbetet med biologisk mångfald

Publicerad

Miljö- och klimatminister Bolund medverkar idag vid ett ungdomsråd som fokuserar på grön återhämtning och biologisk mångfald. Målet är både att involvera unga mer i miljö- och klimatarbetet och att samtala kring frågor som ska tas upp under mötet Stockholm+50 år 2022.

Sverige vill att mötet Stockholm+50 ska inspireras av budskap från ungdomar världen över, genom att involvera ungdomar före, under och efter högnivåmötet. Per Bolunds samtal med ungdomsrådet är kopplat till två övergripande frågeställningar, dels de ungas roll och involvering i en grön omställning efter pandemin ur ett globalt perspektiv, dels den mer övergripande frågan om hur förlusten av den biologiska mångfalden kan vändas. Det första temat är centralt för arbetet med Stockholm+50 och det andra för regeringens arbete med biologisk mångfald generellt sett, inte minst de pågående internationella förhandlingarna kring ett nytt ramverk (CBD).

Återhämtningen efter pandemin måste inkludera globala lösningar som säkerställer miljön och som är hållbar och motståndskraftig. Kopplingarna mellan olika utmaningar måste hanteras, och miljö- och utvecklingsagendan behöver gå hand i hand. Ambitionen är att Stockholm+50 ska bidra till att påskynda genomförandet av dessa åtaganden.

− Regeringen har gjort många insatser för klimat och miljö, men mycket återstår ändå att göra för att vända utvecklingen. Miljö- och klimatproblemen påverkar kommande generationers rättigheter, så det är särskilt viktigt att unga får vara delaktiga och ges inflytande, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

Det första ungdomsrådet ägde rum i november 2020. Mötesformen lämpar sig väl för en kontinuerlig dialog med unga om Sveriges miljö- och klimatpolitik, samt om Stockholm+50. Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD) arrangerar och håller ihop mötet, dit representanter för 17 olika organisationer bjudits in.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil +46730779469
e-post till Josefin Sasse
Victor Thomsen
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-078 24 75
e-post till Victor Thomsen