Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Uppdrag åt Forum för levande historia att samordna insatser som stärker demokratin

Publicerad

Regeringen ger i uppdrag åt Forum för levande historia att under 2021 samordna insatser som stärker demokratin. Uppdraget omfattar bland annat att bilda ett nätverk med myndigheter och organisationer som genomför insatser inom ramen för den nationella satsningen Demokratin 100 år. Medel för uppdraget är en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

- Grunden till en uthållig och levande demokrati ligger i att en så stor del av befolkningen som möjligt deltar och känner sig delaktiga. Satsningen Demokrati 100 år stärker vårt arbete för att alla i vårt land ska ha tillgång till de kunskaper och förmågor som krävs för att göra sin röst hörd, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

I samband med att demokratin i Sverige fyller 100 år 2021 genomför regeringen en nationell satsning på att uppmärksamma det demokratiska styrelseskicket och att stärka demokratin för framtiden. I uppdraget till Forum för levande historia ingår att bilda ett nätverk med myndigheter och organisationer som genomför insatser inom ramen för Demokratin 100 år samt andra aktörer som myndigheten bedömer vara relevanta. Nätverket ska syfta till informationsdelning, erfarenhetsutbyte och koordinering av demokratistärkande insatser.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 50 60
e-post till Desha Svenneborg

Fakta

Inom ramen för satsningen Demokratin 100 år har regeringen fattat beslut om demokratifrämjande uppdrag till ett flertal myndigheter och om statsbidrag till organisationer i det civila samhället för insatser som stärker demokratin. Regeringen har också tillsatt Kommittén Demokratin 100 år med uppgift att genomföra aktiviteter i hela landet.