Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Utredning om möjlighet att begränsa enskilda barns rätt att vistas på vissa platser eller områden

Publicerad

En utredare får i uppdrag att utreda om det, i syfte att skydda barn från att fara illa, bör införas en möjlighet för socialnämnden att begränsa enskilda barns rätt att vistas på vissa platser eller i vissa områden. Det kan exempelvis handla om att skydda barn från miljöer där de riskerar påtryckning för att begå brott, eller där de till och med riskerar att anlitas för kriminella tjänster.

–Tidiga och förebyggande insatser är ofta avgörande för att skydda barn och unga som riskerar att fara illa, till exempel genom att involveras i kriminalitet eller missbruk. För att kunna agera tidigt behöver socialtjänsten förses med flera verktyg, särskilt i situationer då det saknas samtycke från föräldrarna, säger socialminister Lena Hallengren.

–Unga som riskerar att utveckla kriminalitet kan behöva skyddas från platser eller områden i samhället där det finns risk för att de i möten med andra individer påverkas negativt, säger inrikesminister Mikael Damberg

Samhället måste agera tidigt, redan då barn och unga befinner sig i riskzon för att fara illa. Socialtjänsten har i dag begränsade möjligheter att agera tidigt och stödja barn som behöver det när samtycke saknas, och förutsättningarna för omhändertagande vård enligt LVU inte är uppfyllda. Regeringen ser behov av att täppa till detta gap.

Till utredare utses Ingrid Utne. Hon är jurist och arbetar som beredningschef vid Högsta förvaltningsdomstolen. Uppdraget gäller från och med den 28 maj 2021 t.o.m. den 28 mars 2022.

Ingrid Utne kommer vara bokstavsutredare och en bokstavsutredare är, till skillnad från en kommitté, inte en egen myndighet utan biträder departementet i arbetet med att utreda en specifik fråga. Resultatet av bokstavsutredarens uppdrag redovisas i en promemoria som ofta publiceras i departementsserien, förkortad Ds.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot
Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.