Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Ann Linde besöker Serbien och Montenegro

Publicerad

Utrikesminister Ann Linde besöker Serbien och Montenegro den 24–26 maj i sin roll som ordförande i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE. Besöket fokuserar på demokratiska reformer i de båda länderna, men också ungas inflytande.

På resan träffar utrikesministern de båda ländernas presidenter, premiärministrar och utrikesministrar. Hon för också samtal med ledamöter i ländernas parlament liksom talmannen i det serbiska parlamentet. Hon träffar även civilsamhällesorganisationer.

– Ett huvudfokus under resan är att följa upp demokratiska reformer i länderna och hur genomförandet av dessa kan stärkas. Alla länder i OSSE har gemensamt antagit långtgående åtaganden och principer om säkerhet och demokrati. Dessa åtaganden utgör en bas för reformarbete och stabilitet i regionen, där OSSE:s fältkontor i länderna har varit viktiga stödjepunkter, säger Ann Linde.

Utrikesministern kommer också att föra samtal med ungdomar och organisationer med inriktning på ungas rättigheter för att diskutera hur unga kan få ett ökat inflytande i beslutsfattande.

Även om besöket framförallt är i rollen som ordförande för OSSE så kommer det också att finnas tillfällen för diskussioner om bilaterala frågor och ländernas EU-närmande.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00