Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

20 miljoner för utökade informationsinsatser om vaccination

Publicerad

Riktade informationsinsatser till grupper där benägenheten att vaccinera sig är låg behöver förstärkas ytterligare för att bidra till en högre vaccinationstäckning mot covid-19. Regeringen föreslår i en extra ändringsbudget att Folkhälsomyndigheten tillförs ytterligare 20 miljoner kronor under 2021 för detta ändamål. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Syftet med de riktade informationsinsatserna är att bidra till en högre vaccinationstäckning mot covid-19 i grupper där benägenheten att vaccinera sig är låg samt att säkerställa att nödvändig information om vaccinationsprocessen når allmänheten. En hög vaccinationstäckning är viktig för att möjliggöra att smittspridningen hålls på låga nivåer, samt för att minska risken för klusterutbrott.

Regeringen anser att de riktade informationsinsatserna till grupper där benägenheten att vaccinera sig är låg behöver förstärkas ytterligare. Anslaget till Folkhälsomyndigheten bör därför utökas med 20 miljoner kronor.

Regeringen har tidigare avsatt 60 miljoner kronor för det myndighetsgemensamma uppdraget att genomföra samordnade nationella informationsinsatser riktade främst till allmänheten om vaccination mot covid-19 (S2020/09553). I uppdraget har det även sedan tidigare ingått  att nå grupper där benägenheten att vaccinera sig är låg, men nu avsätts mer resurser till detta.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter