Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

21 miljoner för kompetensstöd om mäns våld mot kvinnor

Publicerad

Regeringen förstärker Socialstyrelsens uppdrag att fördela utvecklingsmedel och tillhandahålla och kvalitetssäkra kompetensstöd för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet förstärks med 21 miljoner kronor under 2021. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

I enlighet med tidigare regeringsbeslut (S2020/01591) från den 18 mars 2021 fördelar Socialstyrelsen utvecklingsmedel till kommuner, regioner och ideella föreningar och stiftelser samt tillhandahåller och kvalitetssäkrar kompetensstöd för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Uppdraget genomförs i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten, Uppsala universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid), Linköpings universitet (Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum) och länsstyrelserna. Avseende frågor som hör hedersrelaterat våld och förtryck ska arbete ske i samverkan med det Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland.

 

Presskontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.