Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Aktuella handelspolitiska frågor på agendan när Anna Hallbergs handelspolitiska rådsgrupp samlas

Publicerad

Idag, onsdag den 2 juni, samlas utrikeshandelsminister Anna Hallbergs handelspolitiska rådsgrupp. På agendan står aktuella frågor inom handelspolitiken, hur Sveriges handel kan öka i Asien och digitalisering kopplat till handel.

Till dagens möte har också Deborah Elms, grundare och vd för Asian Trade Centre, och Martin Sandbu, Financial Times europeiska ekonomikommentator, bjudits in för att föreläsa.

– Det är tredje gången vi ses och rådsgruppen har hittills bidragit med värdefulla inspel och diskussioner. I tider när protektionism och nationalism breder ut sig, är det särskilt välkommet att i Sverige föra dialog om fri och rättvis handel med personer som har skilda erfarenheter från näringslivet, civilsamhället och akademin. Här sitter vi vid samma bord för att diskutera hur vi gemensamt ska stärka Sveriges konkurrenskraft och samtidigt bidra till en mer hållbar värld. Det är en unik styrka, säger utrikeshandelsminister Anna Hallberg.

På dagens möte välkomnas också en ny medlem till gruppen, Johan Trouvé, vd för Västsvenska handelskammaren.

– I Västsverige arbetar fler än 300 000 personer i exportindustrin. Johan Trouvé och Västsvenska handelskammaren ligger nära regionens exportföretag och kan bidra med konkreta och regionala perspektiv kopplat till exportens jobbskapande, i såväl de största exportföretagen som i små- och medelstora företag, säger Anna Hallberg.

Den handelspolitiska rådsgruppen syftar till att stärka handelspolitikens roll och består av ett antal personer med skilda erfarenheter från näringslivet, civilsamhället och akademin. Vid gruppens tidigare möten har ett brett spektrum av aktuella handelspolitiska frågor diskuterats såsom EU:s handelspolitiska översyn, handel för hälsa och handel för hållbarhet.

Medlemmarna i den handelspolitiska rådsgruppen är, utöver utrikeshandelsministern:

  • Carl-Henric Svanberg, ordförande i Volvo Group AB, European Round Table for Industry samt Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA)
  • Mattias Perjos, vd och koncernchef för Getinge
  • Rune Bjerke, styrelsemedlem i Norsk Hydro, medlem i norska regeringens kommitté  ”Norge mot 2025”
  • Johan Trouvé, vd för Västsvenska handelskammaren
  • Hanne Melin Olbe, Global Competition Counsel på eBay Inc och medlem i Europeiska kommissionens strategiska policyforum om digitalt entreprenörskap
  • Frédéric Cho, vice ordförande i Sweden-China Trade Council
  • Johan Kuylenstierna, ordförande för Klimatpolitiska rådet
  • Susanna Gideonsson, ordförande för LO
  • Anders Ahnlid, generaldirektör Kommerskollegium
  • Carin Jämtin, generaldirektör Sida

Presskontakt

Vidar J Lindgren
Pressekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg
Telefon (växel) 08-405 10 00